Пиломатеріали класифікація

Згідно з основним стандартом на пиломатеріали (ГОСТ 8486) пиломатеріали поділяють:

За розмірами поперечного перерізу:
Обрізна дошка, якщо ширина більше подвійної товщини;
Брус, якщо ширина і товщина понад 50 мм.
Брусок, якщо ширина не більше подвійної товщини;
Рейка монтажна, якщо ширина не більше 30 мм.

За характером обробки:
Обрізні, коли всі чотири сторони пропиляні, а величина обзолів на пластах і крайках не перевищує допустимі розміри за сортами пиломатеріалів;
Необрізні, коли пласти пропиляні, а величина обзолів на пластах і крайках перевищує допустимі розміри обзолів в обрізних пиломатеріалах.

За сортом:

За ГОСТ 8486-86 існує кілька сортів обрізної дошки:
добірний сорт (суднобудування, автобудування,);
перший сорт (суднобудування, автобудування, меблі, будівництво);
другий сорт (суднобудування, автобудування, меблі, будівництво);
третій сорт (автобудування, меблі, будівництво, тара та пакування);
четвертий сорт (тара й пакування, маловідповідальні деталі).

За розташуванням пластів:

У пиломатеріалах розрізняють пласти (широкі поверхні), кромки (вузькі поверхні) і торці (кінцеві поверхні, перпендикулярні кромці). Зовнішньою вважається пластина, більш віддалена від серцевини колоди, а також будь-яка з пластин, що знаходиться на рівній відстані від серцевини. Внутрішня пластина – це пластина, менш віддалена від серцевини колоди.

За розташуванням пластів щодо річних шарів пиломатеріали можуть бути трьох видів розпилювання:

радіальним, коли напрямок пропилів, що утворюють пласти, близький до радіусів річних шарів деревини;
тангенціального, коли напрямок пропилів, що утворюють пласти, близький до напрямків дотичних до річних шарів деревини;
змішаної.

Відповідно до ГОСТ 18288 до продукції лісопильного виробництва крім пиломатеріалів належать: Заготовки, обапол, обапол, обапол, шпали

пиломатеріали
Дошка необрізна
Дошка обрізна
Брус
Брусок
Монтажна рейка